Νέα εναλλακτική θεραπεία για τον πόνο στο γόνατο

Ο πόνος στο γόνατο μπορεί να οφείλεται σε συνδεσμική κάκωση ,σε  μυϊκή θλάση, τενοντίτιδα ή σε βλάβη της άρθρωσης,  και πολλές φορές λόγω βαρύτητας της βλάβης σε όλες τις παραπάνω αιτίες.

Α. Η συνδεσμική κάκωση μπορεί να είναι βλάβη μηνίσκου, βλάβη πρόσθιου ή οπίσθιου χιαστού συνδέσμου ή βλάβη έσω ή έξω πλάγιου συνδέσμου

Οι συνδεσμικές κακώσεις  βαθμονομούνται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.